Niezależnie od przyjętych kierunków rozwoju i celów strategicznych, istotnym elementem działania Spółki jest zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa przetwarzanych informacji, a tym samym zachowanie ich poufności, integralności i dostępności.

Działania w tym zakresie są prowadzone w sposób ciągły i kompleksowy, uwzględniając wymagania prawne dotyczące ochrony informacji niejawnych oraz ochrony danych osobowych. Bezpieczeństwo informacji obejmuje wszystkie procesy i obszary działalności Spółki, a jego integralną częścią są działania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego.

Spółka działa w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny
z wymaganiami normy ISO/IEC 27001:2013 „Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania”, co potwierdza uzyskany w 2015 r. Certyfikat.

 

Prowadzone przez PGNiG SERWIS działania w obszarze bezpieczeństwa informacji:

  • dają komfort Klientom, współpracownikom i pracownikom związany z pewnością, że przetwarzane dane, które ich dotyczą są bezpieczne
  • czynią Spółkę wiarygodnym i godnym zaufania partnerem w kontaktach z Kontrahentami
  • przekazują Klientom jasny sygnał, że bezpieczeństwo informacji jest dla Spółki celem strategicznym.

 

Początek strony