Misja i wizja

Realizujemy kompleksowo procesy wsparcia wybranych Spółek GK.

Jako Centrum Kompetencyjne gwarantujemy bezpieczeństwo i profesjonalizm świadczonych usług.

Dostarczamy skuteczne i innowacyjne rozwiązania tworzące przestrzeń dla Twojego biznesu.

Nasze wartości

Profesjonalizm
Nasi specjaliści posiadają rozległą wiedzę branżową w wielu dziedzinach. Zapewniamy wysoki poziom świadczonych przez nas usług, z uwzględnieniem zasady ciągłego doskonalenia poprzez wdrażanie nowoczesnych technologii i usprawnianie systemów zarządzania. Pomagamy naszym pracownikom doskonalić swoje umiejętności i właściwie wykorzystywać swój potencjał poprzez organizacje licznych szkoleń i konferencji. Pracujemy w oparciu o najwyższe standardy, a bezpieczeństwo stawiamy na pierwszym miejscu. 

Skuteczność
Umiejętnie wyznaczamy cele, aby osiągnąć zamierzony efekt. Optymalizujemy usługi, aby zapewnić ciągły rozwój firmy. Uzyskujemy efekt synergii dzięki koordynacji działań i znajomości procedur.

Zaangażowanie
Zwracamy uwagę na potrzeby naszych Klientów, aby zapewnić im jak najlepszy poziom usług. Konsekwentnie realizujemy wyznaczone przez nas cele oraz dbamy o spełnienie wyznaczonych zobowiązań. Z pasją podchodzimy do nowych zadań. Bezwzględnie przestrzegamy obowiązujących przepisów prawa, ponieważ w ten sposób wyrażamy naszą odpowiedzialność za współpracowników i klientów. Rzetelnie i terminowo wywiązujemy się z powierzonych nam umów i obowiązków. Prowadzimy działalność w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu.

Współpraca
Budujemy trwałe relacje z klientami i pracownikami, oparte na wzajemnym szacunku oraz zaufaniu. Dbamy o przejrzystość relacji. Pracownicy są jednym z kluczowych fundamentów funkcjonowania spółki, który stanowi o wartości naszej firmy i skuteczności jej rozwoju. Dlatego dokładamy wszelkich starań, aby tworzyć przyjazne i bezpieczne miejsca pracy oraz angażować pracowników w życie firmy. Każdy z pracowników wypełnia istotne zadania z perspektywy osiągania celów GK. Utrzymujemy partnerskie relacje z Klientami i dbamy o otwartą i przejrzystą komunikację. Postępujemy zgodnie z zasadami etyki społecznej. 

Elastyczność
Dostosowujemy się do wymagań Klienta. Stawiamy czoła wyzwaniom zmieniającego się otoczenia. Poszukujemy nowych i innowacyjnych rozwiązań, by wybrać najlepszy sposób działania. Modyfikujemy istniejące produkty, aby zapewnić ich optymalne wykorzystanie.

Strategia podatkowa

Zamieszczona Informacja o realizowanej strategii podatkowej dla podatkowej grupy kapitałowej PGK PGNiG wypełnia dyspozycję wskazaną w art. 27c ust. 1 oraz ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. Informacja dotyczy realizacji strategii podatkowej w roku 2020 przez PGK PGNiG oraz każdej ze spółek wchodzących w jej skład.

PGK PGNiG została zawiązana w 2016 r. i funkcjonowała do 31.12.2020 r., tj. do terminu wygaśnięcia umowy grupy. W roku podatkowym 2020 PGK PGNiG tworzyły następujące spółki:

 • Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo Spółka Akcyjna (spółka dominująca);
 • PGNiG Obrót Detaliczny Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • Polska Spółka Gazownictwa Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • PGNiG Termika Spółka Akcyjna
 • Gas Storage Poland Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (wcześniej Operator Systemu Magazynowania Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością); 
 • PGNiG Ventures Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • PGNiG SPV 6 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; 
 • PGNiG SPV 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • GEOFIZYKA Toruń Spółka Akcyjna;
 • PGNiG Technologie Spółka Akcyjna;
 • PGNiG Serwis Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Informacja została przygotowana przez spółkę dominującą (PGNiG SA) na podstawie danych uzyskanych od podmiotów wchodzących w skład grupy w 2020 r. Część dotycząca samej podatkowej grupy kapitałowej obejmuje dane w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych. Pozostałe części dokumentu prezentują wystandaryzowane informacje dla każdej spółki tworzącej PGK PGNiG.