Usługi finansowo - księgowe
Usługi finansowo - księgowe

Zapewniamy kompleksową obsługę finansowo-księgową z uwzględnieniem wymogów wynikających ze standardów GK PGNiG. Zakres usług dostosowujemy do indywidualnych potrzeb Klienta. 

Usługi realizujemy przez doświadczonych specjalistów, ekspertów w dziedzinie księgowości i finansów z kwalifikacjami do prowadzenia ksiąg rachunkowych i bogatą praktyką w obszarze podatków. Wysoki stopień specjalizacji i kwalifikacji naszych pracowników oraz dążenie do standaryzacji i optymalizacji czynności finansowo - księgowych pozwala nam realizować zadania sprawnie i skutecznie. Pozostajemy otwarci na oczekiwania, także sami wychodzimy z inicjatywą doskonalenia przebiegu procesów finansowo-księgowych. Identyfikujemy ryzyka i zagrożenia np. podatkowe, fraudowe oraz podejmujemy działania zaradcze. Dbamy o terminowość w spełnianiu obowiązków sprawozdawczych i podatkowych ciążących na naszych Klientach.

Nasze usługi świadczymy z wykorzystaniem własnych i/lub udostępnionych w tym celu przez Klientów systemów informatycznych. Korzystając z kompetencji naszego działu IT, budujemy dedykowane rozwiązania informatyczne, wspierające automatyzację obsługi procesów finansowo – księgowych.

Naszym Klientom oferujemy:

 • prowadzenie ksiąg rachunkowych wg Ustawy o Rachunkowości i Międzynarodowych Standardów Rachunkowości,
 • kompleksową obsługę podatkową,
 • wystawianie faktur i not księgowych,
 • wykonywanie czynności windykacyjnych,
 • realizację płatności z wykorzystaniem bankowości elektronicznej,
 • rozliczenia z pracownikami,
 • obsługę księgową magazynów,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych, 
 • sprawozdawczość zewnętrzną (GUS, NBP, URE) oraz raportowanie w ramach GK PGNiG,
 • obsługę księgową projektów unijnych,
 • archiwizację dokumentów.