Informacja ogólna

Jesteśmy dostawcą i integratorem usług IT, począwszy od najnowszych rozwiązań w obszarze technologii i sprzętu, aż do utrzymania aplikacji o różnorodnym profilu. Naszymi klientami są spółki należące do Grupy Kapitałowej PGNiG. Największą z nich jest PGNiG TERMIKA SA, w której blisko 800 użytkowników korzysta z komputerów, usług telekomunikacyjnych, systemów informatycznych dostarczonych oraz utrzymywanych przez naszych inżynierów i konsultantów. Od 1 czerwca 2014 roku jesteśmy również dostawcą usług dla spółki PGNiG Operator Systemu Magazynowania.

Posiadamy nowoczesne Data Center zlokalizowane z dala od centrum Warszawy, stanowiące główny węzeł sieci teleinformatycznej łączącej wszystkie elektrociepłownie produkujące ciepło dla Warszawy oraz Pruszkowa. Do dyspozycji użytkowników mamy Centrum Obsługi Zgłoszeń, którego praca jest wspierana przez system klasy Call Center. Podstawą naszego działania są pracownicy, ich zaangażowanie oraz posiadane kwalifikacje.

Wszystkie usługi realizujemy według koncepcji tzw. prywatnej chmury obliczeniowej przedsiębiorstwa (Enterprise Private Cloud), w której klient jest wyłącznie odbiorcą usług i nie uczestniczy w ich tworzeniu oraz utrzymaniu w części IT. Proces obsługi użytkownika został zbudowany i wdrożony zgodnie ze standardem ITIL (Information Technology Infrastructure Library).

Oferta usług

Nasza oferta obejmuje trzy grupy usług:

  • zapewniamy kompleksowe wyposażenie stanowiska pracy użytkownika

  • udostępniamy usługi hostingowe

  • dostarczamy, wdrażamy i utrzymujemy systemy informatyczne oraz aplikacje

  • dostarczamy usługi wsparcia IT technicznego stosowanego w procesach produkcyjnych

Zapewniamy kompleksowe wyposażenie stanowiska pracy użytkownika w niezbędny do pracy sprzęt z uwzględnieniem komputera stacjonarnego lub przenośnego, telefonu standardowego i cyfrowego, usług telefonii komórkowej, smartfonów i tabletów oraz tzw. urządzeń peryferyjnych takich jak drukarki, skanery i coraz rzadziej stosowane faksy. Dostarczamy sprzęt najbardziej znanych na rynku producentów, dopasowany do potrzeb indywidualnego klienta, zgodny ze stosowanymi w grupie standardami. Przy wyborze producenta oraz modelu uwzględniamy nie tylko jakość i cenę ale również pełne koszty utrzymania. Oprócz środowiska pracy dostarczamy użytkownikowi wsparcie i pomoc w bieżącej pracy oraz integracji zasobów wykorzystywanych urządzeń. Wszystkie usługi z tej grupy są dostarczane przez zespół Service Desk.

Udostępniamy usługi hostingowe realizowane w oparciu o nowoczesną infrastrukturę sprzętowo-systemową. Profesjonalne urządzenia sieciowe łączą sieci komputerowe naszych klientów z Internetem zapewniając bezpieczne korzystanie z zasobów zewnętrznych potrzebnych do prowadzenia biznesu oraz współdziałania z partnerami i kontrahentami zewnętrznymi. Infrastruktura sieciowa, platforma sprzętowa, oprogramowanie systemowe, bazy danych są integrowane w usługi i utrzymywane przez naszych inżynierów posiadających certyfikaty najbardziej renomowanych  dostawców na rynku IT.

Dostarczamy, wdrażamy i utrzymujemy systemy informatyczne oraz aplikacje wspomagające zarządzanie przedsiębiorstwem. Oprócz systemów wpierających pracę księgowości, wydziałów finansowych, rachunkowości zarządczej i kadrowo-płacowych naszych klientów, udostępniamy także aplikacje dziedzinowe o węższej specjalizacji, dedykowane mniejszym grupom odbiorców usług. W otoczeniu systemów biznesowych podejmujemy się tworzenia zestawień i analiz, które opracowujemy według specyfikacji użytkownika za pomocą nowoczesnych narzędzi raportowych. Posiadamy kompetencje i osiągniecia we wsparciu procesów biznesowych w obszarze BPM oraz tworzeniu interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami i aplikacjami.

Początek strony