Spółka PGNiG SERWIS sp. z o.o. powstała w 2012 roku w ramach Grupy Kapitałowej PGNiG. Zawiązanie jej stanowiło początek procesu tworzenia Centrum Usług Wspólnych, którego celem była zintegrowana obsługa spółek Grupy Kapitałowej PGNiG oraz innych podmiotów gospodarczych.

Głównym celem Spółki jest ujednolicenie norm dla procesów biznesowych, czego naturalnym skutkiem jest zmniejszenie ryzyka oraz redukcja wydatków ponoszonych przez przedsiębiorstwa.

Spółka posiada nowoczesną infrastrukturę informatyczną, która wciąż jest rozwijana, w tym Data Center. Dysponuje wysoko wykwalifikowanym personelem, specjalistami w dziedzinie informatyki, finansów, księgowości, kadr, zarządzania nieruchomościami i wielu innych.

Organizacja PGNiG SERWIS oraz proces obsługi Klientów zostały zbudowane w oparciu o model Shared Service Center stanowiący światowy standard dla dużych przedsiębiorstw i korporacji.

Początek strony