Rada Nadzorcza

Dariusz Dumkiewicz
Przewodniczący Rady Nadzorczej PGNiG Serwis sp. z o.o.
Mariusz Ryciak
Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej PGNiG Serwis sp. z o.o.
Adam Ciszkowski
Członek Rady Nadzorczej PGNiG Serwis sp. z o.o.
Adam Fronczak
Członek Rady Nadzorczej PGNiG Serwis sp. z o.o.
Grzegorz Nieradka
Członek Rady Nadzorczej PGNiG Serwis sp. z o.o.