Usługi kadrowo - płacowe
Usługi kadrowo - płacowe

Z najwyższą starannością prowadzimy dla naszych Klientów sprawy kadrowo – płacowe, począwszy od zatrudnienia pracownika, aż do zakończenia jego stosunku pracy, realizując wszelkie obowiązki wynikające z prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Dokładny zakres usług ustalamy z Klientem, uwzględniając indywidualne potrzeby.

Kadry i płace przekazane pod opiekę PGNiG Serwis zapewniają spółce bezpieczeństwo oraz najwyższą poufność, zgodnie z wymaganiami RODO. Zapewniamy bezpieczeństwo dzięki stałemu monitorowaniu wprowadzanych zmian legislacyjnych oraz gwarantujemy realizację usług zgodnie z przepisami obowiązującego prawa. 

Dzięki zaawansowanym systemom informatycznym eliminujemy ryzyko ludzkich błędów, zapewniając poprawność rozliczeń oraz szybki dostęp do danych za pośrednictwem tworzonych i rozwijanych przez nas systemów wspierających procesy kadrowo – płacowe.

Świadczymy usługi wykorzystując nowoczesne systemy informatyczne oraz dedykowane rozwiązaniami informatyczne, które umożliwiają automatyzację procesów kadrowo – płacowych, w tym elektroniczne obiegi dokumentów kadrowych, paski płacowe, wnioski urlopowe czy rozliczanie podróży służbowych. 

Doradzamy Klientom przy rozwiązywaniu problemów kadrowo – płacowych, przedstawiając optymalne rozwiązania dla obu stron

Nasi Klienci mogą wybrać zintegrowany pakiet usług (kadrowo-płacowych) lub realizować z nami wybraną usługę, kadrową lub płacową.

Pozostajemy również do dyspozycji przy realizacji niestandardowych projektów w obszarze personalnym.

Naszym Klientom oferujemy:

 • kompletną administrację kadrową,
 • zarządzanie wynagrodzeniami, również dla Zleceniobiorców i osób świadczących usługi na podstawie kontraktów menadżerskich,
 • przygotowywanie informacji ZUS RMUA, RP7 oraz sporządzanie pasków płacowych,
 • przygotowywanie rozliczeń oraz deklaracji i raportów na potrzeby ZUS, US, GUS, PFRON,
 • sporządzanie informacji o rocznych dochodach,
 • cykliczne raporty i zestawienia,
 • rozliczanie i ewidencję czasu pracy,
 • monitorowanie szkoleń BHP i badań lekarskich,
 • obsługę zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych,
 • wsparcie podczas kontroli organów uprawnionych,
 • obsługę programów emerytalnych.