Usługi teleinformatyczne
Usługi teleinformatyczne

Jesteśmy dostawcą usług IT. Oferujemy najnowsze rozwiązania w obszarze technologii oraz utrzymania i rozwoju aplikacji o różnorodnym profilu. Tworzymy dedykowane rozwiązania informatyczne wspierające automatyzację obsługi procesów w wielu obszarach.Usługi realizujemy według koncepcji tzw. prywatnej chmury obliczeniowej (Enterprise Private Cloud) w oparciu o własne centra danych.

Dysponujemy nowoczesnym Data Center, które udostępnia naszym Klientom setki serwerów wirtualnych, przestrzeń do składowania danych liczoną w setkach terabajtów, silniki bazodanowe wszystkich liczących się producentów oraz szereg aplikacji komercyjnych i rozwiązań autorskich. 

Utrzymujemy również zapasowe centrum przetwarzania danych (Disaster Recovery Center), przystosowane do szybkiego przejęcia funkcji podstawowego Data Center na wypadek wystąpienia nieoczekiwanych wydarzeń (np. klęski żywiołowej, katastrofy lub awarii ośrodka podstawowego).

Bezpieczeństwo i poufność danych naszych Klientów zapewnia działanie w oparciu o System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodny z międzynarodowymi standardami normy ISO/IEC 27001.

Nasza kadra wykwalifikowanych, certyfikowanych i stale podnoszących swoje kompetencje inżynierów wspiera użytkowników zgodnie ze standardem ITIL (Information Technology Infrastructure Library), za pomocą Centrum Obsługi Zgłoszeń, wykorzystując w tym celu system Call Center i nowoczesne narzędzia informatyczne. 

Posiadamy kompetencje i osiągnięcia we wsparciu procesów biznesowych w obszarze BPM oraz tworzeniu interfejsów wymiany danych pomiędzy systemami i aplikacjami. 

Dostarczamy spersonalizowane narzędzie informatyczne elektronicznego obiegu zadań i dokumentów w oparciu o mechanizmy workflow (EOD), m.in. w obszarze obsługi wniosków urlopowych, wniosków o pracę zdalną, oceny szkoleń, zleceń dodatkowych, awarii, procesów archiwizacji. Możliwość integracji systemu z SAP HR, IMPULS Evo, IFS, inne.

Naszym Klientom oferujemy: 

  • kompleksowe wyposażenie informatyczne stanowiska pracy użytkownika,
  • usługi hostingowe,
  • usługi infrastrukturalne – udostępniania mocy obliczeniowej,
  • usługi zapasowego centrum danych informatycznych, 
  • dostarczenie, wdrożenie, integracja i utrzymanie systemów informatycznych oraz aplikacji,
  • usługi wsparcia IT technicznego stosowanego w procesach produkcyjnych.