Payrolling, czyli przekazanie zewnętrznemu partnerowi obsługi kadrowo-płacowej, jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się odmian outsourcingu. To nie tylko oszczędność czasu ale również zmniejszenie kosztów.

W ramach powyższej usługi oferujemy kompleksowe prowadzenie dokumentacji kadrowej, w szczególności:

 • zapewnienie aktualnych i kompletnych dokumentów w aktach osobowych;

 • ustalanie prawa do przewidzianych przepisami uprawnień pracowniczych;

 • opracowywanie kompleksowej dokumentacji emerytalno – rentowej oraz składanie wniosków w ZUS na życzenie Klienta

 • przygotowywanie dokumentów związanych z przebiegiem zatrudnienia;

 • przygotowywanie dokumentów związanych z zawieraniem umów cywilno – prawnych;

 • przygotowywanie wymaganych prawem deklaracji i dokumentacji ZUS;

 • przygotowywanie wszelkich raportów związanych obsługą kadr

Ponadto świadczona przez nas usługa płacowa obejmuje:

 • naliczanie wynagrodzeń w pełnym zakresie zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami zawartymi w przepisach wewnętrznych i zewnętrznych;

 • sporządzanie list płac i dokonywanie na ich podstawie przelewów;

 • przygotowywanie informacji do przelewów do Urzędu Skarbowego i ZUS;

 • rozliczanie absencji pracowniczych;

 • sporządzanie i przekazywanie dokumentów rozliczeniowych do Urzędu Skarbowego i ZUS oraz sprawozdań do GUS;

 • przygotowywanie rocznych informacji o dochodach;

 • wystawianie zaświadczeń;

 • przygotowywanie wszelkich raportów związanych obsługą płac.

Informacje dodatkowe:

 • Posiadamy duże doświadczenie w przygotowywaniu dokumentacji oraz rozliczaniu pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych lub przy pracy o szczególnym charakterze

 • Posiadamy duże doświadczenie w obsłudze pracowniczych programów emerytalnych.

 • Prowadzimy usługi związane z obsługą grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

 • Posiadamy doświadczenie związanych z dodatkowymi uprawnieniami wynikającymi z przepisów wewnętrznych dla pracowników takich jak nagrody jubileuszowe / dodatkowe świadczenia dla pracowników oraz emerytów i rencistów.

 • Usługi prowadzone są w systemach informatycznych takich jak SAP HR lub IMPULS.

 

Początek strony