Zarząd

Krzysztof Grochocki
Prezes Zarządu
Beata Śliwa
Członek Zarządu
Robert Dzianach
Członek Zarządu