Zarząd

Krzysztof Grochocki
Prezes Zarządu
Beata Śliwa
Członek Zarządu